MŪSU MISIJA

Atbalstīt katra bērna dabīgo attīstību, palīdzot viņam veidoties par zinātkāru un atbildīgu cilvēku, lai ar savu darbu un talantiem viņš uzlabotu pasauli mums visiem.

SIA “VS Skola” 2011. gadā dibināja pirmsskolas izglītības iestādi "Bambino" un 2015. gadā arī Pārdaugavas Montesori pamatskolu, kur bērni mācās atbilstoši Montesori izglītības metodēm sertificētu pedagogu vadībā. Montesori izglītības filozofija paredz, ka bērns dabīgi vēlas izzināt un ir spējīgs patstāvīgi mācīties, ja tam ir pieejami atbilstoši materiāli, izglītības vide un sagatavoti pedagogi.


 .