Pārdaugavas Montesori sākumskola nodrošina vispārējās pamatizglītības pirmā posma apguvi atbilstoši Montesori pedagoģijas principiem. Skola atrodas Olgas ielā 1, Rīgā, un mūsu skolā mācās 48 bērni no 1.- 6. klasei. Mācību gada maksa ir 3950 EUR, ko iespējams dalīt desmit maksājumos.

Direktors 

Kārlis Andersons

karlis@montesoripardaugava.lv

T. 29286442 


Skatīt skolas atrašanās vietu Google Maps
 

Skolas nolikums 

Pašnovērtējuma ziņojums