MŪSU MISIJA

Atbalstīt katra bērna dabisko attīstību un veicināt viņa patstāvību.

SIA “VS Skola” 2011. gadā dibināja pirmsskolas izglītības iestādi un 2015. gadā arī sākumskolu, kur bērni mācās atbilstoši Montesori izglītības metodēm. Montesori izglītība ir holistiska pieeja, kuras pamatā ir itāļu ārstes un pedagoģes doktores Marijas Montesori izstrādātie principi. Montesori filozofijas pamatā ir uzsvērts:

  1. Bērns ir centrā: mēs uzskatām bērnus par aktīviem savas izglītības dalībniekiem, palīdzot apgūt gan valsts standartos noteiktos sasniedzamos rezultātus, gan ļaujot viņiem izvēlēties savas aktivitātes un izpētīt savas intereses. Šī pieeja audzina pašmotivāciju un dziļu atbildības sajūtu.
  2. Sagatavota vide un skolotāji: mūsu klases ir rūpīgi sagatavotas, lai radītu vēlmi darboties un izzināt. Montesori pedagogi, materiāli un aktivitātes ir rūpīgi sagatavotas, lai atbalstītu katra bērna attīstību savā tempā. 
  3. Praktiska darbošanās: Montesori materiāli ir izstrādāti tā, lai bērni ar tiem varētu darboties, veicinot maņu izpēti un pieredzes mācīšanos. Šī pieeja veicina dziļu izpratni par tādiem jēdzieniem kā matemātika un valoda.
  4. Jaukta vecuma grupas: mūsu Montesori klasēs dažāda vecuma bērni strādā kopā, veicinot sadarbību, vadību un mācīšanos no vienaudžiem. Šī vide atspoguļo reālās pasaules mijiedarbību un veicina empātiju.

Kāpēc izvēlēties Montesori izglītību?

  • Individuāla pieeja: Montesori izglītība pielāgo mācīšanos jūsu bērna vajadzībām un spējām, veicinot viņa dabiskos talantus un intereses.
  • Patstāvība: mēs sniedzam bērniem iespēju attīstīt pašdisciplīnu, kritisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes, radot spēcīgu pamatu panākumiem mūža garumā.
  • Cieņa pret citiem: mūsu pieeja veicina cieņu pret sevi, citiem un apkārtējo vidi, veidojot vispusīgus cilvēkus ar spēcīgām sociālajām prasmēm.