MŪSU MISIJA

Atbalstīt katra bērna dabisko attīstību un veicināt viņa patstāvību.

SIA “VS Skola” 2011. gadā dibināja pirmsskolas izglītības iestādi un 2015. gadā arī sākumskolu, kur bērni mācās atbilstoši Montesori izglītības metodēm sertificētu pedagogu vadībā. Montesori izglītības filozofija paredz, ka bērns dabīgi vēlas izzināt un ir spējīgs patstāvīgi mācīties, ja tam ir pieejami atbilstoši materiāli, izglītības vide un sagatavoti pedagogi.