Sākumskolas programma tiek realizēta Meža ielā 1 k-1, Rīgā. Šeit ir galvenās Montesori sākumskolu īpašības:

  • Jaukta vecuma klases: Montesori sākumskolas parasti sastāv no bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem. Šī dažāda vecuma vide mudina skolēnus uz sadarbību, mentoringu un veicina kopības sajūtu.
  • Sagatavota vide: Montesori klases ir veidotas pārdomāti, lai radītu stimulējošu mācību vidi. Klasēs ir atrodams plašs materiālu un resursu klāsts, kas atbilst skolēnu dažādajām interesēm un spējām.
  • Individualizēta mācību programma: Skolotāji rūpīgi novēro katra bērna progresu, intereses un mācīšanās stilu, un viņi attiecīgi pielāgo nodarbības un aktivitātes. Tas ļauj skolēniem progresēt savā tempā un dziļi izpētīt priekšmetus.
  • Skolēnu izvēle un patstāvība: skolēniem ir izvēles iespēja darbu un projektu izvēlē. Viņi mācās pārvaldīt savu laiku, izvirzīt mērķus un uzņemties atbildību par savu mācīšanos, veicinot patstāvību un attīstot pašvadītas mācīšanās prasmes.
  • Kritiskās domāšanas un pētniecības prasmes: Montesori pamatskolas skolēni tiek mudināti uzdot jautājumus, domāt kritiski un veikt pētījumus. Viņi bieži iesaistās ilgtermiņa projektos un attīsta prasmes problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā.

Mūsu skolā mācās 59 bērni no 1.- 6. klasei. Mācību gada maksa ir 3950 EUR, ko iespējams dalīt desmit maksājumos.

[email protected]

T. 29286442 


Skatīt skolas atrašanās vietu Google Maps
 

Skolas nolikums 

Pašnovērtējuma ziņojums