Sākumskolas programma tiek realizēta Meža ielā 1 k-1, Rīgā. Šeit ir galvenās Montesori sākumskolu īpašības:

  • Jaukta vecuma klases: Montesori sākumskolas parasti sastāv no bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem. Šī dažāda vecuma vide mudina skolēnus uz sadarbību, mentoringu un veicina kopības sajūtu.
  • Sagatavota vide: Montesori klases ir veidotas pārdomāti, lai radītu stimulējošu mācību vidi. Klasēs ir atrodams plašs materiālu un resursu klāsts, kas atbilst skolēnu dažādajām interesēm un spējām.
  • Individualizēta mācību programma: Skolotāji rūpīgi novēro katra bērna progresu, intereses un mācīšanās stilu, un viņi attiecīgi pielāgo nodarbības un aktivitātes. Tas ļauj skolēniem progresēt savā tempā un dziļi izpētīt priekšmetus.
  • Skolēnu izvēle un patstāvība: skolēniem ir izvēles iespēja darbu un projektu izvēlē. Viņi mācās pārvaldīt savu laiku, izvirzīt mērķus un uzņemties atbildību par savu mācīšanos, veicinot patstāvību un attīstot pašvadītas mācīšanās prasmes.
  • Kritiskās domāšanas un pētniecības prasmes: Montesori pamatskolas skolēni tiek mudināti uzdot jautājumus, domāt kritiski un veikt pētījumus. 

Mūsu skolā mācās 64 bērni no 1.- 6. klasei. Mācību gada maksa ir 3950 EUR, ko iespējams dalīt desmit maksājumos.

[email protected]

T. 29286442 


Skatīt skolas atrašanās vietu Google Maps
 

Skolas nolikums 

Pašnovērtējuma ziņojums