Pirmsskolas programma tiek realizēta Indriķa ielā 8, Rīgā. Šeit mācās 60 bērni no pusotra līdz septiņu gadu vecumam. Mums ir plašs pagalms ar lieliem kokiem. Būtiskākās pirmsskolas iezīmes ir:

  • Sagatavota vide: Montesori klase ir rūpīgi sagatavota vide ar dažādiem vecumam atbilstošiem materiāliem un aktivitātēm. Šie materiāli bieži ir izgatavoti no dabīgiem materiāliem, piemēram, koka, un veicina praktisku izpēti un mācīšanos.
  • Jaukta vecuma grupas: Montesori pirmsskolā ir jaukta vecuma klases, kurās dažāda vecuma bērni. Tas veicina sadarbību un kopības sajūtu starp bērniem, kā arī ļauj vecākiem bērniem dalīties ar savām zināšanām.
  • Pašvadīta mācīšanās: Viens no Montesori izglītības pamatprincipiem ir tas, ka bērni tiek mudināti izvēlēties savas aktivitātes un strādāt savā tempā. Viņiem ir brīvība izvēlēties materiālus un iesaistīties viņu interesējošās aktivitātēs, kas veicina neatkarību un pašmotivāciju.
  • Cieņa pret bērnu: Montesori pedagogi dziļi ciena bērna autonomiju, jūtas un izvēles. To mērķis ir radīt audzinošu un atbalstošu vidi, kurā tiek novērtētas bērnu balsis un izvēles.
  • Praktiskās dzīves aktivitātes: Montesori pirmsskolas izglītības iestādēs ietilpst praktiskās dzīves aktivitātes, kas palīdz bērniem attīstīt sīko un rupjo motoriku, kā arī ikdienas dzīves prasmes, piemēram, apavu šņoru siešanu un pogu pogāšanu. Šīs aktivitātes veido neatkarību un pašapziņu.
  • Uzsvars uz kārtību un rutīnu: Montesori vide ir organizēta un strukturēta, lai veicinātu kārtības sajūtu. Bērni tiek mācīti rūpēties par saviem materiāliem un uzturēt tīrību. Konsekventa ikdienas rutīna nodrošina drošību un paredzamību.
  • Brīvība robežās: Lai gan bērni var brīvi izvēlēties savas aktivitātes, Montesori klasēs ir arī skaidri noteikti ierobežojumi un pamatnoteikumi. Šie ierobežojumi palīdz radīt strukturētu un cieņpilnu mācību vidi.

Mācību maksa EUR 630, iestāšanās maksa EUR 200. Maksa par ēdināšanu EUR 4,60 dienā, alerģiskais ēdiens EUR 4,95 dienā. Pirmsskolai ir noslēgts līgums par līdzfinansējumu ar Rīgas, Ķekavas un Mārupes pašvaldībām. 

Ēdienkarte 08.07.-.12.07.

[email protected]

T. 29286442Skatīt Bambino atrašanās vietu Google Maps